ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA

Zasady współzawodnictwa rajdu na orientację „LEŚNE DUKTY 2021”.

Trasa rowerowa drużynowa 50 kilometrowa - TR 50

 1. Podstawowym celem na trasie TR 50 jest to, aby w limicie czasowym 6 godzin przejechać 50 km, potwierdzając obecność na wszystkich Punktach Kontrolnych (PK).
 2. Długość trasy została obliczona według optymalnego wariantu pokonywania trasy (optymalnej kolejności potwierdzania PK), wzdłuż najkrótszych elementów liniowych na mapie: dróg, ścieżek, granic kultur lub innych elementów liniowych.
 3. Start poszczególnych drużyn następuje po „zaliczeniu” punktu START, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.
 4. Wszelkie przerwy na trasie i w bazie rajdu są wliczane w czas przebycia trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.
 5. Mapa trasy będzie wydawana na starcie.
 6. Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę w skali 1:50 000 z zaznaczonymi PK. Używanie map innych niż dostarczone przez Organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w urządzeniach nawigacji satelitarnej) jest zabronione. Drużyna, która używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowana.
 1. Drużyny mogą zaliczać kolejne PK w dowolnej kolejności, zgodnie z otrzymaną mapą i opisem trasy.
 1. Każdy punkt kontrolny ma jednakową punktację wynoszącą 10 punktów przeliczeniowych.
 2. Warunkiem sklasyfikowania drużyny TR 50 jest odnalezienie i prawidłowe potwierdzenie dowolnego PK trasy.
 1. W przypadku przekroczenia limitu czasu 6 godzin, za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia od wyniku drużyny odejmuje się 1 punkt wagowy. Limit spóźnień wynosi 30 minut – po jego przekroczeniu drużyna dodatkowo traci połowę uzyskanych punktów.
 2. Drużyna ma obowiązek pokonywania trasy razem. Rozdzielenie skutkuje dyskwalifikacją.
 1. O klasyfikacji drużyny w pierwszej kolejności decyduje suma punktów wagowych uzyskanych na trasie za potwierdzenie PK, w drugiej kolejności ilość potwierdzonych PK, w trzeciej - czas pokonania trasy.
 2. W bazie Rajdu będą punkty „start” i „meta”, które należy podbić na początku i końcu Rajdu. Podbicie tych punktów jest niezbędne dla pomiaru czasu pokonania trasy i sklasyfikowania drużyny.

Trasa piesza drużynowa 7 kilometrowa - TP 7

 1. Podstawowym celem na trasie TP 7 jest to, aby w limicie czasowym 4 godzin pokonać odległość 7 km, potwierdzając obecność na wszystkich Punktach Kontrolnych (PK).
 2. Kolejne PK można zaliczać w dowolnej kolejności, zgodnie z otrzymaną mapą i opisem trasy.
 3. Długość trasy została obliczona po liniach prostych łączących na mapie kolejne punkty
 4. Start poszczególnych drużyn następuje po „zaliczeniu” punktu START, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.
 5. Wszelkie przerwy na trasie i w bazie rajdu są wliczane w czas przebycia trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.
 6. Drużyna ma obowiązek pokonywania trasy razem. Rozdzielenie skutkuje dyskwalifikacją.
 7. Mapa trasy będzie wydawana na starcie.
 8. Organizatorzy dostarczają kolorową mapę w skali 1:10 000 z zaznaczonymi PK. Używanie map innych niż dostarczone przez Organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w urządzeniach nawigacji satelitarnej) jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany.
 9. Każdy punkt kontrolny trasy ma taką samą punktację wagową równą 10.
 10. Warunkiem sklasyfikowania drużyny TP 7jest odnalezienie i prawidłowe potwierdzenie dowolnego PK trasy w limicie czasu + limit spóźnień.
 11. W przypadku przekroczenia limitu czasu wynoszącego 4 godzin, za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia od wyniku uczestnika odejmuje się 1 punkt wagowy. Limit spóźnień wynosi 30 minut – po jego przekroczeniu drużyna dodatkowo traci połowę uzyskanych punktów.
 12. O klasyfikacji drużyny w pierwszej kolejności decyduje suma punktów wagowych uzyskanych na trasie za potwierdzenie PK, w drugiej kolejności ilość potwierdzonych PK, a w trzeciej - czas przebycia trasy.
 13. W bazie Rajdu będą punkty „start” i „meta”, które należy podbić na początku i końcu Rajdu. Podbicie tych punktów jest niezbędne dla pomiaru czasu pokonania trasy i sklasyfikowania drużyny.