ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA

KATEGORIE OPEN

Trasa rowerowa indywidualna 120 kilometrowa - TR 120

 1. Podstawowym celem na trasie TR120 jest to, aby w limicie czasowym 10 godzin przejechać 120 km, potwierdzając obecność na wszystkich Punktach Kontrolnych (PK).
 2. Długość trasy została obliczona według optymalnego wariantu pokonywania trasy (optymalnej kolejności potwierdzania PK), wzdłuż najkrótszych elementów liniowych na mapie: dróg, ścieżek, granic kultur lub innych elementów liniowych.
 3. Start wszystkich uczestników trasy odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.
 4. Wszelkie przerwy na trasie i w bazie rajdu są wliczane w czas przebycia trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.
 5. Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę w skali 1:50 000 z zaznaczonymi PK. Używanie map innych niż dostarczone przez Organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w urządzeniach nawigacji satelitarnej) jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany.
 6. Uczestnicy mogą zaliczać kolejne PK w dowolnej kolejności, zgodnie z otrzymaną mapą i opisem trasy.
 7. Każdy punkt kontrolny trasy ma jednakową punktację wagową w wysokości 10 punktów przeliczeniowych.
 1. Warunkiem sklasyfikowania uczestnika TR120 jest odnalezienie i prawidłowe potwierdzenie dowolnego PK trasy.
 1. W przypadku przekroczenia limitu czasu 10 godzin, za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia od wyniku uczestnika odejmuje się 1 punkt wagowy. Limit spóźnień wynosi 30 minut – po jego przekroczeniu uczestnik nie będzie klasyfikowany.
 1. O klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje suma punktów wagowych uzyskanych na trasie przez uczestnika za potwierdzenie PK, w drugiej kolejności ilość potwierdzonych PK a w trzeciej decyduje czas przybycia uczestnika na metę. Klasyfikacja prowadzona jest osobno dla kobiet i mężczyzn.

Trasa rowerowa drużynowa 50 kilometrowa - TR 50

 1. Podstawowym celem na trasie TR 50 jest to, aby w limicie czasowym 6 godzin przejechać 50 km, potwierdzając obecność na wszystkich Punktach Kontrolnych (PK).
 2. Długość trasy została obliczona według optymalnego wariantu pokonywania trasy (optymalnej kolejności potwierdzania PK), wzdłuż najkrótszych elementów liniowych na mapie: dróg, ścieżek, granic kultur lub innych elementów liniowych.
 3. Start wszystkich uczestników trasy odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.
 4. Wszelkie przerwy na trasie i w bazie rajdu są wliczane w czas przebycia trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.
 5. Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę w skali 1:50 000 z zaznaczonymi PK. Używanie map innych niż dostarczone przez Organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w urządzeniach nawigacji satelitarnej) jest zabronione. Drużyna, która używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowana.
 1. Drużyny mogą zaliczać kolejne PK w dowolnej kolejności, zgodnie z otrzymaną mapą i opisem trasy.
 1. Każdy punkt kontrolny ma jednakową punktację wynoszącą 10 punktów przeliczeniowych.
 2. Warunkiem sklasyfikowania drużyny TR 50 jest odnalezienie i prawidłowe potwierdzenie dowolnego PK trasy.
 1. W przypadku przekroczenia limitu czasu 6 godzin, za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia od wyniku drużyny odejmuje się 1 punkt wagowy. Limit spóźnień wynosi 30 minut – po jego przekroczeniu drużyna nie będzie klasyfikowana.
 2. Drużyna ma obowiązek pokonywania trasy razem. Rozdzielenie skutkuje dyskwalifikacją. Na mecie liczy się czas ostatniego członka drużyny.
 1. O klasyfikacji drużyny w pierwszej kolejności decyduje suma punktów wagowych uzyskanych na trasie za potwierdzenie PK, w drugiej kolejności ilość potwierdzonych PK, w trzeciej - czas przybycia drużyny na metę.